Specimen academicum Medeam tragaediam Euripidis cum Medea Senecae comparans - - Euripidés tragedi Medea jemförd med Senecas Medea. Akademiskt prof.1830 Text med öfvers.af Wilh.Lagus.

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Finland, Helsingfors