Speedway, Litet land, stor makt - det individuella mästerskapet

Författare
Tommy Rander
(Tommy Rander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Transmission Media i Sverige 2022 Sverige, Göteborg 230 sidor illustrationer
Transmission Media i Sverige 2019 Sverige, Göteborg 251 sidor illustrationer
Transmission Media i Sverige 2018 Sverige, Göteborg 216 sidor illustrationer 978-91-982795-1-1