Speedway eller lev medan du lever

Författare
Lars Ekstrand
(Lasse Ekstrand)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokvind 2011 Sverige, Gävle 122 sidor. 20 cm 979035-1-6 (Invalid)