Spel och dobbel - en utställning om spelandet i alla tider

Författare
Inga Lundström
(Inga Lundström, Malin Lindquist utg. av Statens historiska museum och Statens försöksverksamhet med riksutställningar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1972 Sverige, Stockholm 31 sidor. : ill. 91-7192-036-6