Spel - en samling dikter

Författare
Hjalmar Wallander
(Af Gustaf Hjalmar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1901 Sverige, Stockholm 80 sidor.