Spel - kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010 : målområde 11

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens folkhälsoinstitut 2011 Sverige, Östersund 91 sidor. ill. 978-91-7257-846-3, 978-91-7257-845-6
Tipstjänst i samarbete med Bra böcker 1994 Sverige, Stockholm, Spanien 160 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm