Spela flera pjäser - elva dramatiker skriver för unga skådespelare

Författare
(Maud Backéus ... urval och sammanställning: Niklas Brunius och Kent Hägglund.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonniers juniorförl. 1992 Sverige, Stockholm, Italien 152 sidor. 21 cm