Spillningsinventering - en metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader

Författare
Anna Skarin, renforskare, fil dr
(Anna Skarin och Maria Hörnell-Willebrand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2011 Sverige, Stockholm 38 sidor. : ill. 978-91-620-6459-4