Spillvattenledning Ekerö-Botkyrka - arkeologisk förstudie, Uppland och Södermanland, Stockholms län, Botkyrka och Ekerö kommun

Författare
Mikael Fredholm
(Mikael Fredholm och Jim Hansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2012 Sverige, Stockholm 13 sidor. : ill.