Split vision - en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

Författare
Lars Fager
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2017 Sverige, Umeå 142 sidor. : ill.
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2017 Sverige, Umeå 142 sidor illustrationer 978-91-7601-712-8
Umeå universitet 2017 Sverige, Umeå 142