Sporre eller otyg - om bedömning och betyg

Betyg - behövs de? Är de till för eleverna, föräldrarna eller samhället? Leder betyg till förbättrade prestationer? Vad visar forskningen?

Frågorna kring betyg och bedömning i skolan är många och intresset stort. På senare år har debatten varit särskilt intensiv och ämnet blivit en politiskt het fråga.

Författarna diskuterar sin egen och andras forskning samt sina egna erfarenheter av de målrelaterade betyg som vi har i dag. Boken beskriver det aktuella forskningsläget, samt ger en historisk tillbakablick på tidigare betygsystem.

Sporre eller otyg - om bedömning och betyg ger dig en god grund att stå på i diskussionerna om bedömning och betyg!

Boken vänder sig till lärare, skolledare, lärarstuderande, politiker och alla andra som är intresserade av betygsdebatten.

Författarna är forskare och andra verksamma inom skolområdet:

Gro Hanne Aas

Peter Fagerlund

Birgitta Högberg

Viveca Lindberg

Joakim Landahl

Christian Lundahl

Per Måhl

Bengt Selghed

Jörgen Tholin

Christina Wikström

Dylan Wiliam

Författare
(Agneta Petterson (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Elander Berling 2007 Sverige, Stockholm, Malmö 157 sidor. 21 cm 978-91-976598-2-6