Spotlight 5

Författare
Fiona Miller
(Fiona Miller, Jon Richards.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur, Fälth & Hässler 2009 Sverige, Stockholm, Värnamo 108 sidor. ill. 28 cm 978-91-27-41645-1