Spräng Amalthea! - arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870-1914

Författare
Yngve Tidman
(Yngve Tidman.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund Univ. Press, Team offset 1998 Sverige, Lund, Malmö [2], 274 sidor. tab. 22 cm