Språk & kommunikation i förskola och förskoleklass

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Elanders Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 144 sidor. ill. 17 cm 978-91-980849-3-1