Språka på främmande språk!

Författare
Jan-Anders Hedenquist
(Jan Anders Hedenquist, Ulf Levihn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, Br. Ekstrand 1981 Sverige, Lund, Lund 48 sidor. ill. 25 cm