Språken på Pao - roman

Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: Agneta Sneibjerg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delta, Vänersborgs boktr. 1980 Sverige, Bromma, Vänersborg 172 sidor. 19 cm