Språkendringer i Finnmark

Författare
Bente Martinussen
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag 2004 Norge, Alta 153 sidor. 82-7938-100-7