Språkstegen, Regnbågen

Författare
Anne-Marie Bryntse
(Christina Tornberg Catarina Kruusval.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1996 Sverige, Stockholm [16] sidor. färgill. 39 cm.
Gleerup, Ljungföretagen 1996 Sverige, Malmö, Örebro 16 sidor. färgill. 21 cm