Språkstegen, Trio med Trulle : berätta till bilder

Författare
Anne-Marie Bryntse
(Redaktör: Marianne Petrén Hållö illustration: Anna Friberger formgivning: Carina Falk)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2000 Sverige, Malmö [50] kort : ill. 91-40-63532-5