Språkstegen gul, Lärarhandledning

Författare
Anne-Marie Bryntse
(Anne-Marie Bryntse, Anita Palmkvist, Lena Kåreland.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Kristianstads boktr. 1999 Sverige, Malmö, Kristianstad 112 sidor. ill. 30 cm