Språkutveckling och forskningscirklar - utvärderingar av insatser i regi av Malmö stads resurscentrum för mångfaldens skola

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström, Anders Persson Birgitta Svensson (red.))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad 2008 Sverige, Halmstad 85 sidor.
Högskolan i Halmstad 2008 Sverige, Halmstad 85