Spridning och effekter av oljan från Antonio Gramsci i Stockholms skärgård

Författare
Mats Notini
(Mats Notini, Jan Mattsson, Olle Lindén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVL 1980 Sverige, Studsvik 32 sidor. ill.