Spridning och implementering av medicintekniska produkter - bakgrundsrapport

Författare
Kerstin Roback
(Kerstin Roback, Jan Persson, Ursula Hass.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CMT 2003 Sverige, Linköping 50 sidor.