Srpske narodne pjesme iz neobjavlenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića Knj. 4, Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodo

Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 270 sidor.