Srpske narodne pjesme

Författare
(Skupio ih i na svijet izdao Vuk Stef. Karadzić)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prosveta 1953-1954 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 4 vol. (lviii, 814, 813, 711, xliii, 663 sidor.) : ill. 21 cm.