St. Birgitta and the Holy Land

Författare
Aron Andersson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens hist. museum, Centraltr. 1973 Sverige, Stockholm, Borås 135 sidor. ill.