Stärte by i Trönö socken

Författare
Birgit Lundgren
(Text- och efterforskning: Birgit Lundgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trönö hembygdsförening 2013 Sverige, Stärte 104 sidor. ill. 978-91-981211-1-7