Stålrörsförsörjning Volvo bussar

Författare
Stefan Christiansson
(Stefan Christiansson, Niclas Lygner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk. 2000 Sverige, Göteborg 39 sidor.