Stöd till småföretag i Italien

Författare
Suzanne Schönström
(Suzanne Schönström, Daniel Mascanzoni.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges tekniska attachéer cop. 1992 Sverige, Stockholm [4], 26 sidor. 30 cm