Stöld i Sverige 1831-1980

Författare
Hanns von Hofer
(Hanns von Hofer och Henrik Tham)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för social forskning 1983 Sverige, Stockholm S. 245-262