Större vattensalamander, Triturus cristatus Laurenti, i Örebro kommun

Författare
Jan C. Malmgren
(Jan C. Malmgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Örebro län 1991 Sverige, Örebro 23 sidor.
Länsstyrelsen i Örebro län 1991 Sverige 25