Större vattensalamander i Örebro län: inventering 2003 - sammanställning av kända lokaler 1989-2003

Författare
Eva Hellberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2004 Sverige 103