Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län: test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002.

Författare
Daniel Gustafson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2004 Sverige 84
Länsstyrelsen 1996 Sverige, Örebro 43 sidor.
Länsstyrelsen i Örebro län 1996 Sverige 42
Länsstyr. i Örebro län 1991 Sverige, Örebro 23 sidor.
Länsstyrelsen i Örebro län 1991 Sverige 25
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan