Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län: test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002.

Författare
Daniel Gustafson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2004 Sverige 84