Stable homotopy

Författare
Joel M. Cohen
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer 1970 Tyskland, Berlin
Springer Berlin Heidelberg 1970 Utgivningsland okänt / Ej specificerat