Staden - några stadsbygdsproblem

Författare
(Utgiven av Geografklubben i Göteborg i anslutning till 25-årsjubiléet år 1955 redaktionskommitté: K.E. Bergsten ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1955 Sverige, Göteborg 103 sidor.,1 kartbl. ill.