Stadier - essäer och översikter

Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen med efterord av Per Erik Ljung.)
Genre
Uppsats
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskaton 2017 Sverige, Malmö 181 sidor 16 cm 978-91-982076-8-2
Söderström & C:o Förlagsaktiebolag 1949 Finland, Helsingfors 141 sidor.