Stadsplanering kring 1900 - med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs verksamhet

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A-husets reprocentral 1984 Sverige, Göteborg, Göteborg vii, [1], 326 sidor. ill., kart. 30 cm