Stagnelius och Swedenborg

Författare
Carl-Göran Ekerwald
(Carl Göran Ekerwald.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner, Lindegrens tr. 2001 Sverige, Borgholm, Kalmar 16 sidor. ill. 21 cm