Stakethandboken - att gjuta ett Bromöllastaket

Författare
Katarina Olsson
(Katarina Olsson och Jimmy Juhlin Alftberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2008 Sverige, Kristianstad 23 sidor. : ill.