Stalahackans symboler - har de mesolitiska ristningarna sitt ursprung i shamanens visionära skådande?

Författare
Henrik Hallgren
(Av Henrik Hallgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs universitet 1996 Sverige, Göteborg 13 sidor. : ill.