Stallgödselanvändningen - miljö- och uthållighetsaspekter

Författare
Arne Andersson, jordbruksforskare
(Arne Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala [4] sidor. : ill.