Stanna för att andas - romanbetänkande från Centrala litterära strejkkommittén genom dess sekreterare

Författare
Hans Lagerberg
(Hans Lagerberg.)
Genre
Romaner, Bok, Arbetarskildringar, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Grafica 1986 Sverige, Stockholm, Malmö 236 sidor. 22 cm