Stari grijesi - lapadska priča Psihe : komedija

Författare
Ivo Vojnović
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geca Kon 1940 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 350 sidor. 19 cm.