Starkaters sista nidingsdåd

Författare
Lars Magnar Enoksen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L.M. Enoksen 1989 Sverige, Malmö [65] sidor. : ill. 30 cm