Start 1, Radio- och tv-kurs för nybörjare - engelska för dig

Författare
Dennis Gotobed
(Ill. av Torsten Bergentz)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion 1980 Sverige, Stockholm [8], 115 sidor. : ill. 24 cm 91-26-77456-9
Sveriges radio 1976 Sverige, Stockholm [8], 115 sidor. : ill. 24 cm