Start 1-2, Handledning för cirkelledare - engelska för dig

Författare
Dennis Gotobed
(Per-Olof Hensjö)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan, Sveriges Radio 1977 Sverige, Stockholm 83 sidor. 30 cm + Deltagarblad ([2] sidor. : ill., [8 ex.]) 91-7026-368-X