Starting time, Elevfacit - engelska för år 6

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier utbildning, Elander Gotab 2004 Sverige, Stockholm, Stockholm 19 sidor. ill. 24 cm