Statarlängan från Berga

Författare
Ivar Lo-Johansson
(Ivar Lo-Johansson, Mats Janson, Ingemar Liman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skansen, Småland 1987 Sverige, Stockholm, Jönköping 94 sidor. ill. 21 cm
Stiftelsen Skansen, Småland 1975 Sverige, Stockholm, Jönköping 94 sidor., [4] pl.-bl. 22 cm
Ljungföretagen 1968 Sverige, Stockholm, Örebro 95 sidor. ill.