Staten och revolutionen

Originaltitel
Gosudarstvo i revoljucija
Författare
Vladimir Ilʹič Lenin
(V.I. Lenin inledning av Alan Woods redigering och översättning: Bokförlaget Stormklockans översättargrupp.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Stormklockan, ScandBook AB augusti 2017 Sverige, Göteborg, Falun 180 sidor 20 cm 978-91-983146-0-1
Rättviseböcker 2000 Sverige, Farsta 213 sidor. 20 cm
Proletärkultur, HS offset 1983 Sverige, Göteborg, Göteborg 136 sidor. 21 cm
Rabén & Sjögren, Aurora 1964 Sverige, Stockholm, Ystad 219 sidor.
Förl. f. litteratur på främmande språk, Arbetarkultur 1955 Sverige, Moskva, Stockholm 157 sidor.